Update Rechtbank Den Haag 26 mei 2020; Over het horen in bezwaar bij openbaarheidskwesties en de bijzondere regeling van de Wiv 2017

Zoals ook toegelicht bij het stappenplan, in het deel over de bezwaarfase, kunnen partijen apart van elkaar worden gehoord. Dat geldt voor belanghebbenden. Bij Wob- of in dit geval Wiv-kwesties valt dan te denken aan de verzoeker om informatie en degene over wie de informatie gaat. Dat gaat dus niet, zoals de rechtbank Den Haag duidelijk maakt in deze uitspraak, over het bestuursorgaan. Die moet volgens de hoofdregel altijd bij de hoorzitting aanwezig zijn.

Uiteraard is het gemakkelijk om over geheime stukken apart te praten met het bestuursorgaan zodat deze aan de tand kan worden gevoeld over de redenen van weigeren en dus niet belemmerd wordt in het toelichten en motiveren. Dat is alleen al even niet meer toegestaan in de beroepsfase (zie dit naschrift bij een uitspraak uit 2014) en deze uitspraak maakt ook duidelijk dat dit niet de bedoeling is in bezwaar.

Verder geeft de uitspraak een mooi inkijkje in de werking van de bijzondere regels van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.