Update Rechtbank Noord-Nederland 28 augustus 2020; De querulant en Wob-misbruik

Elke gemeente heeft er minstens één, de inwoner die de bestuursrechtelijke wegen van klachten, verzoeken om handhaving en verzoeken om openbaarheid goed weet te vinden. Zo ook de gemeente Meppel. De Rechtbank Noord-Nederland komt in deze uitspraak tot de slotsom dat de gemeente ten onrechte stelt dat sprake is van misbruik van de Wob. Aantal verzoeken, omvang ervan, doel (voor procedures) en een context van irritatie en frustratie geven onvoldoende aanleiding aldus de rechtbank.  Zoals al vaker opgemerkt, het blijft oppassen met het spelen van de ‘misbruik-kaart’ al kan deze casus in hoger beroep zo maar een andere kant opvallen…