Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 december 2021; De Wob in het strafrecht. Inbrengen van stukken en een beroep op het gelijkheidsbeginsel

Met enige regelmaat komt de Wob ook in beeld gedurende een strafrechtelijke procedure. Zo wordt het OM – of andere bij de opsporing en vervolging betrokken partijen – wel eens bestookt met Wob-verzoeken over de afhandeling van andere zaken teneinde een beroep op het gelijkheidsbeginsel te doen: “Waarom die andere onderneming wel slechts een boete of transactie en in dit geval toch strafrechtelijke vervolging?!” Zo dacht ook de verdediging van de onderneming die in strijd met de EVOA (overbrenging van afvalstoffen) zou hebben gehandeld waar dit arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch over gaat.

De verdediging stelt dat sprake is van schending van de beginselen van de goede procesorde. De afhandeling van de Wob-verzoeken zou zijn gefrustreerd en – na besluitvorming in dat kader – is te beperkt informatie ingebracht in de strafprocedure. Hoewel het OM niet aan alle opdrachten van het hof heeft voldaan – alle Wob-stuken inbrengen – is het hof wel van mening dat voldoende informatie ter beschikking staat om het beroep op het gelijkheidsbeginsel te beoordelen. De verdediging heeft ook niet concreter verzocht om bepaalde stukken uit het Wob-dossier toe te laten voegen aan het strafdossier.

Het beroep op strijd met het gelijkheidsbeginsel c.q. verbod van willekeur redt het niet. Ondanks dat dus uit de Wob-stukken blijkt dat anderen er af kwamen met een waarschuwing, transactie of boete of sanctionering helemaal uitbleef voor ogenschijnlijk vergelijkbare overtredingen.

Lessen voor de praktijk:

  • (voor de (raadsman van de) derde-belanghebbende, “over wie wordt geWobt”) weet dat veel informatie bij het OM onderwerp is of kan zijn van een Wob-procedure (en dat veel informatie openbaar wordt gemaakt);
  • (voor de (raadsman van de) belanghebbende, “die geWobt heeft”) dring concreet en in detail aan op het inbrengen van relevante informatie uit een Wob-dossier in de strafrechtelijke procedure.