Update Raad van State 12 augustus 2020; Openbaarheid onderzoek naar handel van wandel wethouder

Onderzoeken van externen naar de betrokkenheid van bestuurders, in dit geval een voormalig wethouder, bijvoorbeeld bij de realisatie van ruimtelijke plannen zijn geregeld voer voor Wob-verzoeken. Vaste rechtspraak is dat toegezegde vertrouwelijkheid aan geïnterviewden gerespecteerd wordt via de onevenredige benadeling. Die lijn wordt bevestigd in deze uitspraak van de Raad van State. Ook wordt bevestigd de lijn dat het afzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zeer expliciet moet hebben plaatsgevonden.