Update Raad van State 18 december 2019; Informatie via publicaties en bij de KB te verkrijgen (na betaling), al openbaar. Wob dus niet van toepassing

Recent werd duidelijk dat het Squit-systeem van de Gemeente Utrecht (zie deze update) en de daarin opgenomen informatie niet al openbaar is. Een verzoek om informatie uit dat systeem is daarmee een Wob-verzoek. Reden: in het systeem opgenomen documenten zijn voor burgers zelf niet toegankelijk en evenmin raadpleegbaar langs elektronische weg. Voor verstrekking wordt een en ander nog beoordeeld op aanwezige persoonsgegevens of andere gevoelige informatie.

Vandaag maakt de Raad van State in deze uitspraak duidelijk dat het anders is als bepaalde overheidsinformatie (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) openbaar is gemaakt door publicatie via een uitgever en de informatie ook, na betaling, bij de Koninklijke Bibliotheek is te verkrijgen. Dan is sprake van reeds openbare informatie en dus is de Wob niet van toepassing.