Update Raad van State 20 mei 2020; Geheimhouding (8:29) vooralsnog niet nodig als de Wob-verzoeker (nog) geen partij is bij de hoger beroepsprocedure

De zogeheten ‘interne openbaarheid van het bestuursproces’ is hot en in beweging. De Afdeling blijft het kader aanscherpen en fine-tunen dat gaat over het onder geheimhouding inbrengen van documenten in een juridische procedure. Het kader daarvoor wordt gegeven in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht.

De geheimhoudingskamer heeft met twee uitspraken van 20 mei 2020 (I en II) duidelijk gemaakt hoe een en ander werkt in een Wob-procedure in hoger beroep. Meer specifiek maken de uitspraken een en ander duidelijk wanneer een procespartij een dergelijk verzoek moet indienen en welke beoordeling ze daarbij moet maken.

De minister vraagt om beperkte kennisneming van processtukken van de wederpartij. Dit is vermoedelijk degene waar de informatie die is verzocht door RTL Nieuws over gaat. Diens processtukken kunnen natuurlijk inzicht geven in de informatie die wel of niet openbaar gemaakt mag of moet worden, het onderwerp van het oorspronkelijke Wob-geschil.

De geheimhoudingskamer maakt duidelijk dat, zolang RTL Nieuws geen procespartij is, de informatie enkel beschikbaar wordt voor de procespartijen (de minister en de wederpartij). Die kennen de informatie al en dus is er geen reden (voor nu) voor beperkte kennisneming.

Lessen voor de praktijk:

  • Het 8:29-verzoek (om beperkte kennisneming) moet op het moment van indienen gerechtvaardigd zijn.
  • Bij een beoordeling in dat kader is het van belang te onderkennen dat verstrekking in een bestuursrechtelijke procedure leidt tot openbaarmaking aan de dan betrokken procespartijen. Er is dus geen sprake van verstrekking aan mogelijke toekomstige procespartijen, laat staan openbaarmaking voor eenieder.
  • Gedurende de procedure moet, indien nieuwe procespartijen zich aandienen goed bedacht worden wat het procesdossier inhoudt en of onderdelen daarvan alsnog geheim dienen te blijven voor die nieuwe procespartijen.