Update Raad van State 24 juni 2020; Eerste toepassing precisering ‘informatieverzoek’-uitspraak. Wob noemen levert al snel een Wob-verzoek op

Werd gisteren nog gewezen op een uitspraak van de Rechtbank Limburg, nu dan met deze uitspraak een eerste toepassing van de ‘nieuwe’ lijn van de Raad van State, door de Raad van State zelf over de vraag wanneer een informatieverzoek een Wob-verzoek (of toch iets anders is).

In dit geval maakt het feit dat iemand een informatieverzoek indient “in het kader van de bezwaarschriftenprocedure” niet dat het informatieverzoek een 7:4 Awb-verzoek is. De opmerking dat het verzoek “een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)” is, geeft de doorslag volgens de Raad van State bij toepassing van de preciseringslijn.

Wat geeft o.a. de doorslag?

  • de genoemde grondslag;
  • het feit dat het bestuursorgaan (de minister hier) het verzoek eerst zelf ook als Wob-verzoek heeft aangemerkt;
  • dat het gaat over een bestuurlijke aangelegenheid;
  • de informatie niet ziet op informatie over de verzoeker zelf maar over een ander.