Update Raad van State 4 november 2020; artikel 11 lid 2 Wob is echt een dode letter, de reikwijdte van het intern beraad (en meer)

Over de band van een Wob-verzoek nar opbrengsten van dividendbelasting, de afschaffing en invoering van bronbelasting komt de Raad van State met een interessante uitspraak, die duidelijk maakt dat:

  • de externe met een eigen belang is geen onderdeel van het intern beraad. Het verslag van een gesprek met die derde wordt evenwel opgesteld door degene die wel onderdeel is van het intern beraad zodat het verslag, mits niet gedeeld extern, wel bestemd is voor intern beraad!
  • de simpele afslag om niet tot anonimiseren over te gaan blijft (ondanks druk ook bij de TK behandeling van de Woo). Zolang het bestuursorgaan maar roept dat toepassen van (11 lid 2) niet bijdraagt aan een zorgvuldige beleidsvoorbereiding, is al voldoende. De cirkelredenering hier (ambtenaren worden terughoudender bij het opstellen van nota’s – daar waar artikel 11 lid 1 nu natuurlijk juist op ziet, maar waar lid 2 nu juist een oplossing voor biedt om toch tot openbaarmaking over te gaan) maakt dat dus echt nooit tot toepassen van lid 2 wordt overgegaan!
  • vertrouwelijk contact met de overheid is van belang en dus is onevenredige benadeling bij de overheid een reden om informatie verkregen van bedrijven niet te verstrekken (dit zagen we eerder ook al). De beleidsvoorbereiding is erg gebaat bij dat contact met de buitenwereld!
  • restant dat overblijft bevat geen zinnige en samenhangende informatie en dus is integraal weigeren een terechte uitkomst (vergelijkbaar met deze uitspraak).