Update Raad van State 4 september 2019; Hoe moet een WOB-besluit worden gemotiveerd?

Het blijft soms zoeken hoe de motivering van een besluit als reactie op een WOB-verzoek is vorm te geven. Waarom staat welke weigeringsgrond voor welk onderdeel van een document aan openbaarmaking in de weg. Dit is helemaal complex als het een veelvoud aan documenten betreft. Laatst werd al duidelijk dat een algemene motivering voor documenten met een ‘gedeeld karakter‘ kan volstaan. Vandaag maakt de Raad van State in een uitspraak duidelijk dat meerdere weigeringsgronden aan openbaarmaking van een subsidieaanvraag in de weg kunnen staan. Duidelijk moet alleen wel worden per niet-openbaar gemaakt deel van de aanvraag welke weigeringsgrond daarop van toepassing is geacht. Een codering bij de weglakking of het expliciet benoemen in een besluit per onderdeel van een pagina is dus wel vereist.