Van der Sluis – update Rechtbank Midden-Nederland 15 mei 2019; de identiteit van de verzoeker, geheim of niet?

In de praktijk speelt geregeld de vraag of de derde-belanghebbende (degene waarover ‘geWobt’ wordt) de identiteit mag weten van degene die ‘Wobt’. Normaliter hanteren bestuursorganen de lijn dat de identiteit niet wordt gedeeld, vanwege de persoonlijke levenssfeer. Die lijn accepteert de Rechtbank Midden-Nederland recent. Is dat (altijd) logisch? Wellicht niet. Bij de vraag of sprake is van misbruik van recht is bijvoorbeeld o.a. relevant wie de verzoeker is. In dergelijke gevallen valt goed te betogen dat de verzoeker – die openbaarheid nastreeft – zijn persoonlijke levenssfeer heeft prijs te geven. Ergens een analogie met de rechtspraak waaruit volgt dat de Wobber niet altijd meer bescherming hoeft te verwachten aangaande zijn eigen persoonsgegevens.