Update Rechtbank Overijssel 27 januari 2020; Voorzitter Tweede Kamer niet te Wobben, ook geen ingang dus tot de broncode via de Wet hergebruik

Een nieuwe aanvulling op de reeks van de VNG, OV-ambassadeur e.d. De voorzitter van de Tweede Kamer is geen bestuursorgaan aldus de Rechtbank Overijssel en dus niet via de Wob te dwingen tot het openbaar maken van de broncode van de Direct Debat app. Dat maakt ook dat de Wet hergebruik overheidsinformatie (zie uitgebreid dit artikel in JB plus) geen toegang geeft de onderliggende broncode om een en ander te kunnen hergebruiken. Die wet geeft alleen maar mogelijkheden ten aanzien van al openbare informatie.