Update Rechtbank Midden-Nederland 11 september 2019; Motiveren van onevenredige benadeling en de gevolgen van ‘beleid’ van actieve openbaarmaking

Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland maakt duidelijk dat aan het inroepen van onevenredige benadeling zware motiveringseisen worden gesteld. Waarom leidt het openbaar maken van namen van exploitanten van pretparken en speeltoestellen tot benadeling en waar is de onevenredigheid van dat nadeel in gelegen? Het lukt de Minister LNV vooralsnog niet om dit goed gemotiveerd naar voren te brengen, hij krijgt een herkansing. Bijzonder in dit geval is dat ook gekeken wordt naar het beleid dat de Minister hanteert op andere terreinen. Daar wordt meer actieve openbaarmaking betracht en worden ook namen van ondernemers genoemd. Is sprake van dergelijk beleid dan is dit, zo leert deze uitspraak, ook relevant in het kader van het motiveren van een weigerbesluit.