Rechtbank Rotterdam: De veelprocedeerder en elektronisch indienen van het verzoek

De rechtbank Rotterdam houdt een lijstje bij van veelprocedeerders, die komen niet snel ‘binnen’ bij deze rechtbank (zie dit eerdere bericht). Zo ook de appellant in deze procedure tegen de gemeente Zwijndrecht.

Misbruik, tenzij…

Bij persoon in kwestie wordt van misbruik uitgegaan tenzij er aanknopingspunten zijn voor het tegendeel. Die aanknopingspunten zijn er niet. De rechtbank acht bovendien relevant dat appellant op een elektronische wijze verzoeken blijft indienen terwijl duidelijk is gemaakt dat dit op een andere wijze moet gebeuren.

Elektronische weg voor Woo-verzoeken

In dat kader is in breder verband relevant dat de Woo de elektronische weg als een van de schriftelijke wegen aanmerkt (artikel 4.1 Woo). Dat laat onverlet dat daarbij wel een keuze kan worden gemaakt door het bestuursorgaan. Wordt het verzoek elektronisch maar verkeerd ingediend, dan moet verzoeker op de juiste weg worden gewezen. Het verkeerd ingediende verzoek kan volgens de rechtbank buiten behandeling worden gelaten. Procederen daartegen blijft mogelijk want ook dit bericht van buiten behandeling laten is een besluit.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *