Van der Sluis – update Gemeente Rotterdam 7 maart 2019; Geheimhouding ontvalt niet door tijdsverloop

Eerder deze week wees ik er al op, als ergens geheimhouding op rust dan is een besluit nodig om dat er af te halen. Tijdsverloop heeft in dat kader geen rol. Vandaag verscheen die boodschap ook in het AD.

‘In rapport Visser-lek staat onzin’

Er rust wel degelijk geheimhouding op het stuk dat ex-wethouder Adriaan Visser lekte. Dat zegt de gerenommeerde bestuursrechtsadvocaat Cornelis van der Sluis.

Gisteren stelde de gemeente Rotterdam op basis van onafhankelijk onderzoek dat er geen geheimhouding meer rust op het interne document dat Visser eind januari naar een raadslid en een journalist lekte. Hiermee concludeerde het college ook dat er geen aangifte tegen de oud-wethouder gedaan hoeft te worden. Volgens de Rotterdamse advocaat Cornelis van der Sluis, specialist in bestuursrecht met name op gemeenteniveau, staat er echter ‘juridische onzin’ in het onderzoek, uitgevoerd door consultancy bureau Strated Consulting.

Onderzoekers Edwin de Boer en Steven Djohan stellen dat geheimhouding in de loop der tijd kan komen te vervallen. De informatie die Visser heeft gedeeld over de vastgoeddeal met LSI over het Schiekadeblok is tien jaar na dato niet meer relevant en voor een deel al naar buiten gekomen. Daarom is het volgens de onderzoekers ‘niet redelijk om te veronderstellen dat de gedeelde informatie op dit moment nog geheim c.q. vertrouwelijk is’.

Juridische onzin

,,Maar dat is juridische onzin”, zegt Van der Sluis. ,,De suggestie wordt gewekt dat door tijdsverloop geheimhouding kan vervallen. Dat kan niet. Als er geheimhouding op een stuk ligt, kan niemand anders dan in dit geval het college die opheffen.” De Rekenkamer oordeelde eerder ook dat er op het document geheimhouding ligt, volgens dezelfde redenatie.

Strated Consulting bestrijdt echter dat er ooit écht geheimhouding op het gedeelde document uit 2009 lag. Want dat specifieke stuk is slechts een werkversie van een uiteindelijke presentatie die in juni 2009 aan het toenmalige college is gegeven. Toch kan de informatie wel vertrouwelijk zijn geweest. ,,Naar zijn aard is alle informatie die in het college wordt uitgesproken vertrouwelijk”, zegt onderzoeker Edwin de Boer. ,,Maar omdat het niet expliciet geheim was, moet je tien jaar na dato kijken of het motief voor geheimhouding dan wel vertrouwelijkheid nog aanwezig is.” De Boer heeft zich laten adviseren door de Tilburgse hoogleraar bestuursrecht Philip Eijlander.

Behalve de kritiek op het onderzoek, vraagt advocaat Van der Sluis zich ook af of de gemeente het onderzoek wel had moeten laten uitvoeren. ,,Ik kan me voorstellen dat je als college niet zonder de feiten te kennen aangifte wilt doen. Maar er liggen al twee aangiftes.”

Alle betrokke­nen hadden langer stil moeten staan bij wat er precies speelde

Adriaan Visser

Adriaan Visser liet gisteren voor het eerst na zijn aftreden van zich horen. ,,Over het waarom van mijn vertrek wil ik nu slechts nog opmerken dat alle betrokkenen langer stil hadden moeten staan bij wat er precies speelde en oordelen hadden moeten uitstellen.”

Morgen wordt op verzoek van de oppositie in de gemeenteraad gedebatteerd over het onderzoek.

CDA-er Christine Eskes komt met schrik vrij na lekken
Er komt geen verder onderzoek naar het verspreiden van een intern document door CDA-raadslid Christine Eskes. Zij lekte net als de afgetreden wethouder Adriaan Visser een werkversie van een presentatie uit 2009 om de rol van Visser in de vastgoeddeal rond het Schiekadeblok in een beter daglicht te plaatsen. ,,Ik ben blij met de uitkomst’’, zegt Eskes. ,,Maar betreur het ten zeerste dat mijn handelen mede aanleiding is geweest voor de commotie van afgelopen weken.’’