Eerste Kamer 22 juni 2021; inwerkingtreding Wet open overheid niet per 1 januari 2022

Hoewel de hoop nog aanwezig was dat de Wet open overheid per 1 januari 2022 in werking zou kunnen treden, is nu toch duidelijk geworden dat dit niet gaat lukken. De Eerste Kamer wil snel, maar voor het zomerreces bleek een plenaire behandeling niet meer mogelijk (zie dit bericht). Zo snel mogelijk na het zomerreces zal het plaatsvinden. Dat betekent, door dat de inwerkingtreding 6 maanden na verschijnen in het Staatsblad is voorzien (zie artikel 10.3), een inwerkingtreding per 1 januari 2022 niet meer haalbaar is.