Raad van State; Oppassen met mailtjes! Je neemt zo maar een besluit

Eerder bespraken we een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland waarbij een brief van een advocaat uiteindelijk kwalificeerde als een besluit. Vandaag een uitspraak van de Raad van State over een mail van een ambtenaar van het Hoogheemraadschap Rijnland. Nu is de uitkomst dat het geen besluit is.

Een bericht soms als besluit

Rens Koenraad en Cornelis van der Sluis schreven eerder al dat het oppassen geblazen is als het gaat om (elektronisch) berichtenverkeer. Je neemt zomaar een besluit. In dat artikel in de Gemeentestem ging het al om berichten vanuit de ambtenaar of bestuurder. De rechtspraak leert dat een besluit – met alle mogelijkheden van bezwaar en beroep – al snel aan de orde is of kan zijn. Doorslaggevend is niet dat een rechtsmiddelenclausule ontbreekt of dat een rechtsgeldig mandaat ontbreekt. Bepalend is of met het bericht (zoals een e-mail) concreet en ondubbelzinnig is beslist op het verzoek.

In het geval van de advocaat waarover de Rechtbank Midden-Nederland zich boog was sprake van zo’n bericht. Misbruik werd gesteld en besloten werd om het verzoek niet te behandelen.

Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland is dat anders volgens de Raad van State. Bijzonder is dat bij dit oordeel de inhoud van het bericht – wij hebben geen documenten – mede wordt betrokken. Dit kan geen besluit zijn volgens de uitspraak als die inhoud niet is gebaseerd op een zoekslag. Bij een wel bevoegd genomen besluit zou een afwijzing – ook zonder zoekslag – wel als afwijzend besluit worden aangemerkt, zouden wij menen.

Hoe dat ook zij, ook de andere omstandigheid, dat het bestuursorgaan uiteindelijk, na een ingebrekestelling, alsnog heeft besloten en ook zelf de e-mail niet als besluit aanmerkte, zal de doorslag hebben gegeven.