Rechtbank Noord-Holland 28 april 2021; over het zoeken naar e-mails

Elektronische berichten vallen onder de Wob, dat werpt nog regelmatig de vraag op hoever het zoeken naar die documenten moet gaan. De Raad van State leek eerder al te accepteren dat navraag doen bij betrokken ambtenaren voldoende is. De Rechtbank Noord-Holland vindt het met deze uitspraak ook voldoende en verlangd niet dat ook in back-upbestanden wordt gezocht. Dit kan anders zijn als de e-mails hiaten vertonen. Te denken valt aan verwijzingen naar andere documenten en e-mails die dan niet bij het Wob-besluit zijn betrokken.

Meer over zoeken, bewaren en beoordelen van elektronische berichten valt te lezen in de whitepaper.