Rechtbank Noord-Holland 11 oktober 2021; TNO wel, maar beperkt te Wobben

In de categorie bijzondere bestuursorganen: TNO. Vanwege het bestuursorgaan-zijn ontkomt TNO dan ook niet aan de Wob. Door rechtspraak van de Raad van State ziet de Wob alleen niet – geen bestuurlijke aangelegenheid – op louter wetenschappelijke informatie (zie annotatie). Dat maakt dat de Rechtbank Noord-Holland in deze uitspraak duidelijk maakt dat bepaalde TNO-rapporten dus niet verstrekt hoeven te worden.

Onder de Wet open overheid zal dit niet anders zijn. Het begrip “publieke taak” – iets waar de informatie verband mee moet houden (zie artikel 2.1) – wordt immers ingevuld met kenmerken die we kennen van het begrip “bestuurlijke aangelegenheid”.

Speciaal voor TNO is er met de Woo wel een bijzondere regeling toegevoegd aan de TNO-wet. Artikel 36 gaat – als bijzondere regeling – regelen dat onderzoeken voor anderen dan overheden zijn vertrouwelijk indien de opdrachtgever dit heeft bedongen.