Rechtbank Rotterdam 1 juni 2021; 25 verzoeken op één dag, niet te gemakkelijk af te wijzen door slechte informatiesysteem

Het komt nog wel eens voor, meerdere verzoeken op dezelfde dag naar allerlei documenten. In dit geval 25 verzoeken naar informatie over bijzondere bijstand. Duidelijk was dat het verzoeker is te doen om de openbaarmaking van geanonimiseerde beschikkingen over de periode van de afgelopen vijf jaar waarin aanvragen om bijzondere bijstand zijn toegekend voor de specifieke doelen als door hem vermeld in zijn verzoeken.

Verweerder stelt dat de informatie niet zonder redelijke inspanning zijn te vergaren. Dat ligt met name aan het eigen informatiesysteem.

Dat mag verweerder niet baten. Vaste rechtspraak leert dat alleen de uitzonderingsgronden van artikel 10 of artikel 11 een reden kunnen vormen om een verzoek af te wijzen. Een andere optie is natuurlijk het ‘misbruik van recht’ zodat een verzoek niet in behandeling wordt genomen of een bezwaar of beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. Voor dat anker is verweerder niet gaan liggen.

Wet open overheid

Onder de Woo zijn straks juist dit soort beschikkingen uitgezonderd van de plicht om beschikkingen actief openbaar te maken (zie artikel 3.3, tweede lid, onder k). Een Woo-verzoek kan de weg naar dergelijke informatie uiteraard nog wel openen.

Onder de Woo zal des te meer gelden dat een slecht informatiesysteem geen reden is om informatie niet te geven. Er geldt dan zelfs een zorgplicht voor een goed en geordend informatiesysteem (artikel 2.4 Woo).