Update Raad van State 11 september 2019; Geheimhoudingsbesluit over een ingebrachte zienswijze

Eerder verscheen al een update naar aanleiding van een uitspraak waaruit volgt dat een zienswijze van een partij waarover wordt geWobt geheim mag blijven en dat daar pas in beroep tegen de beslissing op bezwaar iets tegen kan worden ondernomen. Woensdag oordeelde de Raad van State met een geheimhoudingsbeslissing ook over een zienswijze.

Bij WOB-stukken is de vraag of geheimhouding naar de andere procespartij gerechtvaardigd is simpel te beantwoorden: de openbaarmaking staat juist ter discussie. Dus is sprake van gewichtige redenen waarom geheimhouding op grond van 8:29 Awb gerechtvaardigd is.

In de uitspraak van woensdag maakt de Raad van State duidelijk dat die vanzelfsprekendheid niet geldt bij processtukken zoals een zienswijze zodat dus een belangenafweging moet volgen. Nu de zienswijze nogal wat prijs geeft van de inhoud van de stukken en nu juist dat ter discussie staat in de WOB-procedure acht de Raad van State geheimhouding gerechtvaardigd.