Update Raad van State 7 oktober 2020; Weigeren van het bidbook waarmee Unilever naar Nederland had moeten worden gelokt onvoldoende gemotiveerd

Eerder werd nog toegestaan dat de Minister van Algemene Zaken correspondentie met Unilever geheim hield wegens de onevenredige benadeling van zichzelf nu het openbaar bestuur erbij gebaat is dat bepaalde contacten met de overheid vertrouwelijk kunnen plaatsvinden (zie deze update). Vandaag wordt duidelijk dat diezelfde weigeringsgrond niet aan een integrale weigering van een bidbook – opgesteld door de NFIA – ten grondslag kan worden gelegd. Hoewel die reden kan worden ingeroepen voor het weigeren van openbaarmaking van een geheel document, moet die weigering wel voldoende gemotiveerd en specifiek zijn aldus de Raad van State. De Minister maakt onvoldoende duidelijk dat openbaarmaking van het bidbook of delen daarvan leidt tot inzicht in de acquisitiestrategie van NFIA of in de bedrijfsstrategie of bedrijfsgevoelige informatie van Unilever. Ook is onvoldoende specifiek gemotiveerd waarom het openbaar maken van het bidbook of delen daarvan tot onevenredige benadeling van Unilever of de Staat zou leiden. De Minister mag zich nog eens aan zetten aan een betere motivering – of het documenten natuurlijk gewoon verstrekken.