Update Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2019; Wobben over Wobben ontslaat DNB niet van Wob-besluitvorming

Een aantal bestuursorganen is (gedeeltelijk) uitgezonderd van de Wob (zie de toelichting bij artikel 1a van de Wob). Men zou dan kunnen denken dat dergelijke instanties (voor die delen) nooit met een Wob-procedure geconfronteerd kunnen worden. De Rechtbank Amsterdam denkt daar in deze uitspraak anders over waar het De Nederlandse Bank betreft. ]

DNB is op grond van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob uitgezonderd als bestuursorgaan voor de Wob voor zover belast met de werkzaamheden die voortvloeien uit, dan wel verband houden met haar taken op grond van het door verweerder gehouden toezicht op financiële instellingen op de voet van de daarvoor genoemde wettelijke regelingen. Anders dan DNB meent de rechtbank dat de afhandeling van Wob-verzoeken – hoewel inhoudelijke gerelateerd aan de toezichtstaken – niet vallen onder de uitzondering. Bij de afhandeling van een Wob-verzoek naar de afhandeling van Wob-verzoeken (een Wob-op-Wob-verzoek aldus de rechtbank) dienen dus ook die documenten betrokken te worden.