Update Rechtbank Rotterdam 24 maart 2020; Havenbedrijf valt niet onder de Wob

Maakt de Rechtbank Amsterdam er eerder nog “geen bestuurlijke aangelegenheid” van. De Rechtbank Rotterdam stelt het juister zou ik menen. Een Havenbedrijf is ondanks aandeelhouderschap van een gemeente niet onderhevig aan de Wob. Vaste lijn, ontbreken van zeggenschap en gezagsrelatie maakt dat geen sprake is van een bedrijf “onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan” (zoals opgenomen in artikel 3, eerste lid, van de Wob).