Van der Sluis – update Rechtbank Midden-Nederland 17 april 2019; schaarse vergunningen en de WOB

Schaarse vergunningen en de WOB. Een interessante overweging van de rechtbank Midden-Nederland over o.a. het doen van een WOB-verzoek rondom de procedure van het komen tot een verlening van een schaarse vergunning en de terughoudendheid die aan de dag gelegd moet worden bij de stelling dat sprake is van WOB-misbruik. Ook relevant voor de praktijk de vraag over de vraag wat nog aan de orde kan worden gesteld – als precisering – in aanloop naar of tijdens de hoorzitting in bezwaar. Zie uitgebreider over het onderscheid uitbreiden van het WOB-verzoek en het preciseren daarvan de annotatie van Dekker van Van der Sluis