Update VWS 9 november 2020; Actief openbaar maken door RIVM. Prima, maar dan wel met een onderliggend mandaat!

Actief openbaar maken – door de overheid zelf dus – is mogelijk. Soms op grond van een bijzondere wet en mocht die ontbreken dan op grond van artikel 8 van de Wob. Vaste rechtspraak maakt wel dat dan dus een besluit wordt genomen en een belangenafweging – zijn er uitzonderingsgronden van artikel 10 Wob aan de orde die nopen tot terughoudendheid qua openbaar maken – is vereist. Dat een besluit wordt genomen, betekent dus ook dat alle regels uit de Algemene wet bestuursrecht in acht genomen moeten worden. Zo dient ook het mandaat te kloppen, zo merkte het RIVM recent. Dat ontbrak en dus is een aanpassing van de mandaatregeling van VWS vereist. Hier is de wijzigingsregeling te vinden.