Raad van State 28 april 2021; Zoeken en vinden van (digitale) berichten zoals WhatsApp. Een extern bureau kan helpen, als het ook zekerheid kan stellen.

Sinds maart 2019 is duidelijk dat ook andere elektronische berichten dan e-mail onder de Wob vallen. De WhatsApp- en sms-berichten springen al snel in het oog en staan inmiddels op ieders netvlies (zo bleek recent ook tijdens de debatten over ‘functie elders’).

In een uitspraak van vandaag van de Raad van State zien we een bestuursorgaan dat de opdracht kreeg om beter te zoeken naar documenten. Zoals we al eerder zagen (zie deze update en deze annotatie) kan het helpen als een extern bureau dan mee zoekt en vaststelt wat er wel of niet is.

Wat betreft de wijze van archivering e.d. kan – met het onderzoek – volgens de Raad van State met zekerheid worden gesteld dat dit alles is (zie onder 4.2-4.9). Daarmee is de mededeling “dit is alles” geloofwaardig, en blijft het besluit in stand. Het kan dus goed helpen als een externe mede onderbouwd dat alles is onderzocht waar je redelijkerwijs kunt zoeken.

Het helpt niet voor een specifiek deel van het niet als zodanig aangemerkte digitale archief, de andere digitale locaties. Want daarover kan het onderzoeksbureau niets zeggen, zo maakt ze ook duidelijk in haar rapport (zie 4.10). Datzelfde geldt voor WhatsApp-correspondentie (zie 4.11). Wat dit laatste betreft is de enkele stelling – “wij Appen niet” – onvoldoende.

Die mededeling moet ergens op zijn gebaseerd, zo hebben wij ook duidelijk gemaakt in de whitepaper die dus nog altijd actueel is en is te verkrijgen (zie hier een bericht in de webshop).