Van der Sluis – Raad van State update 13 februari 2019; Discussie over de zienswijze bij een WOB-procedure

WOB in de bezwaarfase: ontvangen zienswijzen zijn processtukken maar kunnen geheim blijven. Daarover klagen kan via een beroep tegen de uiteindelijke beslissing op bezwaar. De toets of geheimhouding terecht is opgelegd lijkt wel erg veel op een WOB-toets (terwijl strikt genomen geen sprake is van openbaarmaking voor een ieder), aldus de Raad van State