Van der Sluis – update Rechtbank Noord-Holland 21 juni 2019: opleggen van geheimhouding en het komen te vervallen daarvan

In een reeks uitspraken (uitspraak Iuitspraak II, uitspraak III) – zie ook de vorige update – over ogenschijnlijk eenzelfde casus gaat de rechtbank Noord-Holland ook in op het opleggen van geheimhouding. Ook in de trainingen blijkt dat dit veel vragen oproept. De gevolgen kunnen ook – zo leren ook deze uitspraken – grote gevolgen hebben. Door het geheimhoudingsbesluit van het college van B&W te lezen en de feitelijke handeling die daarop volgt – verspreiden aan alle fracties – meent de rechtbank dat de geheimhouding niet enkel is opgelegd aan enkele leden (zodat bekrachtiging niet nodig was en alleen het college de geheimhouding kon opheffen) maar aan de gehele raad. Dat betekent dat de raad had moeten bekrachtigen. Dat is niet gebeurd, van geheimhouding is dus (van rechtswege!) geen sprake. Een WOB-toets op de stukken moet dan nog wel plaatsvinden, het is niet als vanzelf openbaar voor een ieder.