Van der Sluis – update The Guardian 17 juni 2019; kritiek op de tendens van het meer achterhouden van informatie op grond van de Australische Wob (Freedom of Information Act)

Openbaarheid van overheidsinformatie is niet alleen van Nederland. Het is een internationaal thema. Ook in Australië is er iets als een Freedom of Information Act (FOIA, WOB). In dit bericht van The Guardian komt het beeld naar voren dat steeds meer informatie wordt geweigerd na verzoeken om die informatie en dat de capaciteit (van mensen die WOB-verzoeken afhandelen) afneemt. De roep om aanpassing van de wetgeving, zoals in Nederland met de Wet open overheid, is ook daar te horen.