Ontmoet Eric, nieuwe trainer bij het NKOO

Eric was al eens te gast in onze Woo-podcast. Hij houdt zich bezig met informatiehuishouding met name bij overheidsorganisaties. Meer dan 30 jaar is hij actief in dit vakgebied. Eric sluit aan als trainer bij het NKOO en geeft samen met Cornelis de training “Documenten bewaren, zoeken en vinden. Werken aan een goed Woo-besluit!”. De eerste editie staat gepland op 17 april aanstaande. Wij stellen Eric graag aan je voor. Lees meer over hem, zijn ervaring en de training die hij samen met Cornelis geeft.

Samen voor een transparante overheid waar het kan. Dat is de slogan van het NKOO. Waar zitten kansen en waar juist niet volgens jou?
Eric: ‘Transparantie waar het kan’ betekent dat veel meer informatie vindbaar en toegankelijk moet zijn opgeslagen. Wat je niet bewaart, kan je niet reproduceren, dus concepten als ‘archiving-by-design’ zijn daarbij voorwaardelijk. Daar kan steeds meer gelukkig en dat zijn zeker kansen voor een transparantere overheid. Natuurlijk zullen er altijd privacy- en geheimhoudingsbelangen blijven. We moeten er voor waken dat de kansen worden beperkt door onder andere te gemakkelijk en te ruimhartig lakken, of incomplete zoekslagen.

We moeten er voor waken dat de kansen worden beperkt door onder andere te gemakkelijk en te ruimhartig lakken, of incomplete zoekslagen.

Voor wie is de training met name relevant?
Eric: De training is voor iedereen bij lokale overheid, rijksoverheid en ZBO’s die met de uitvoering van de WOO te maken heeft, dus zowel WOO-ambtenaren en hun ondersteuners, juristen en ook  informatiebeheerders, recordsmanagers en adviseurs op dat gebied.

Wat kunnen deelnemers van jou leren?
Eric: Ik wil deelnemers leren wat het documentbegrip in de wet concreet betekent voor de documenthuishouding en het terugvinden van informatie. En hoe zich dat verhoudt tot andere regelgeving, zoals de Archiefwet. Technologie kan voor vindbaarheid een grotere rol in spelen en dat heeft ook consequenties voor rollen, machtigingen en noodzakelijke kennis van zoekoplossingen.

Wat is jouw ervaring als het gaat om het zoeken naar documenten bij overheidsorganisaties?
Eric: Het zoeken en vinden wordt minder effectief als informatie niet behouden kan blijven of als informatie maar beperkt en handmatig aan een digitaal archief wordt toegevoegd. Als vervolgens ook aan mensen – zoals gegevenseigenaren of betrokkenen – gevraagd wordt informatie te delen nemen de kansen op complete informatie nog verder af.

Waarin geeft de techniek veel meer mogelijkheden voor het afhandelen van Woo-verzoeken dan nu nog wel eens gedacht?
Eric: Technologie is steeds beter in staat om rechtstreeks op basis van queries informatie op te vragen. Dat komt ten goede aan de compleetheid en vermindert tevens de menselijke bias in procedurele tussenstappen.

Meer weten over de training die Eric samen met Cornelis geeft? Bekijk de training hier.


Beluister hier de Woo-podcast met Eric Burger terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *