Rijkslijn over concepten

Op 22 maart 2022 verscheen een column van Cornelis van der Sluis op Binnenlands Bestuur. Hierin werd de nodige verbazing geuit over de kennelijke standaardlijn van het rijk om concepten niet openbaar te maken.

Sindsdien zijn vele uitspraken verschenen waarbij de lijn vooral is: concept of niet, het maakt niet uit. De inhoud van het stuk maakt of een weigeringsgrond is in te roepen of niet. Zoeken op ‘concept’ op deze site levert de nodige rechtspraak op.

Iemand vroeg via de Woo om informatie over de totstandkoming van de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn. Op dat verzoek is besloten en de informatie is op rijksoverheid.nl te vinden.

De opbrengst is niet fors, want de door Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding al eerder geconstateerde ruime toepassing van de i-grond (het goed functioneren van de overheid), maakt ook dat hier beperkt openbaar wordt gemaakt. Wat laat de informatie wel zien? Dat men bekend was (zie de nota van 13 maart 2023) met de rechtspraak dat conceptdocumenten gewoon betrokken moeten worden. Daarnaast wordt duidelijk dat men zich bewust was van het feit dat een beoordeling nodig is op onderdeelniveau én dat men stelde dat de uitkomst in een procedure veelal is dat concepten terecht niet openbaar gemaakt zijn gemaakt. Dat eerste (beoordelen op onderdeelniveau) is juist. Over dat tweede kan je twisten. Terecht merkt men in de nota ook op dat alles nogal casuïstisch is. In dat laatste ligt dan juist besloten, zou je kunnen stellen, dat een algemene lijn “concepten doen we niet” minder goed houdbaar is….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *