Raad van State; trillingen door mensen, ook emissiegegevens

Emissiegegevens zijn van zodanig belang dat die eerder openbaar moeten zijn. Dit begrip is de afgelopen jaren steeds meer omvattend geworden. Dit alles mede door rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (zie o.a. deze annotatie).

Hoewel het stadion niet altijd vol zit, willen er ook bij voetbalclub Vitesse nog wel eens trillingen ontstaan in de bodem. Dat de trillingen in dit geval worden veroorzaakt door een bewegende groep mensen en niet door een mechanische bron maakt voor het bepalen of sprake is van milieu-informatie geen verschil, aldus de Raad van State. Bepaalde onderzoeksgegevens zijn dan ook terecht openbaar gemaakt.

Met de Wet open overheid is bepaald dat emissiegegevens op verzoek openbaar worden gemaakt (artikel 5.1, zevende lid). De voorheen nog in te roepen beveiliging van bedrijven en voorkomen van sabotage als uitzondering ook bij emissiegegevens (zie dit bericht) is niet meer aan de orde.