Update Rechtbank Midden-Nederland 4 september 2019; Onderzoeksplicht en milieu-informatie

Een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland met enkele nuttige aspecten voor de praktijk.

Gisteren volgde al een update over vormgeven en dat kunnen aantonen van onderzoek naar documenten. Deze uitspraak laat ook zien (onder 6 tot en met 8) dat het bestuursorgaan wel een goed verhaal moet hebben over de wijze waarop gezocht is en waarom dit alles is wat er dus is.

Vervolgens laat de rechtbank mooi zien hoe je vaststelt of sprake is van milieu-informatie en vervolgens emissie-gegevens:

Kijkend naar artikel 19.1a van de Wet milieubeheer merkt de rechtbank op dat het moet gaan om informatie die betrekking heeft op de toestand van milieu-elementen of informatie over factoren die de milieu-elementen aantasten of waarschijnlijk aantasten. Hierbij moet het wel gaan om documenten die daadwerkelijk die informatie bevatten. Documenten die slechts aan deze informatie refereren zonder zelf die informatie te bevatten, vallen hier dus niet onder. Ook maatregelen die uitwerking hebben of kunnen hebben op de milieu-elementen en factoren, en ook maatregelen of activiteiten ter bescherming van die elementen, moeten worden aangemerkt als milieu-informatie. Informatie over de toestand van de bodem is dus milieu-informatie is dus wel milieu-informatie, overzichtskaarten met enkel de afbakening van een gebied niet.

Informatie in een document over “bubbling wells”, over het vrijkomen van bepaalde stoffen is vervolgens mogelijk wel aan te merken als emissie-gegeven (zie over dit begrip ook deze update en deze annotatie). De andere informatie niet omdat dit geen betrekking heeft op het vrijkomen van bepaalde stoffen of producten in het milieu die het milieu mogelijk kunnen aantasten.