Update Rechtbank Noord-Nederland 2 september 2019; Toch AVG misbruik ondanks 23 januari rechtspraak

Hoewel de Raad van State er recent nog steeds niet aan wilde, komt de Rechtbank Noord-Nederland in een op 2 september gepubliceerde uitspraak (uitspraak is al van 23 april dit jaar!) toch tot de conclusie dat iemand misbruik van recht maakt met een inzage verzoek op grond van de Wbp / AVG. Zoals al aangegeven in dit interview op Binnenlands Bestuur doen de feiten van de zaak de rechtbank oordelen dat – anders dan de 23 januari uitspraken van de Raad van State – sprake is van misbruik.

De feiten:

  • een lopende procedure met eigen mogelijkheden tot toegang tot de informatie;
  • een gelijkluidend WOB-verzoek;
  • doel is niet inzicht in verwerkte persoonsgegevens, maar informatie t.b.v. een andere procedure.

Dit onderwerp zal nog de nodige jurisprudentie opleveren.