Update Tweede Kamer 7 mei 2020; Corona en de Wob. Opschorting van beslistermijnen via moties gereguleerd?

Elders is al melding gemaakt van de handelswijze van een aantal ministeries over het opschorten van beslistermijnen vanwege de coronamaatregelen (beluister bijvoorbeeld deze podcast). Daarvoor was al ingegaan op de mogelijkheden die de wet biedt om met een beroep op overmacht, af te wijken van de bij wet gegeven termijnen van twee keer vier weken (zie dit blog). Ook werd melding gemaakt van de begrensde flexibiliteit die de rechter lijkt te hebben voor het beperkt afwijken van termijnen vanwege corona ((zie deze update).

In het coronadebat in de Tweede Kamer op 7 mei werd een motie (zie hier voor de motie) aangenomen met een volgende bijzonderheid in dit verband. De motie stelt dat Wob-verzoeken over de coronacrisis niet verder mogen worden opgeschort dan tot maximaal 1 juni.

Hoewel sympathiek wekt een en ander natuurlijk verbazing. De wet kent beslistermijnen en geeft mogelijkheden om – in geval van overmacht – daarvan af te kunnen wijken. De coronamaatregelen maken soms wellicht lastig, maar niet per definitie onmogelijk dat termijnen worden nageleefd en Wob-verzoeken kunnen worden behandeld. De Kamer zal dus voor even niet gaan steigeren als een journalist weer de nodige verzuchtingen de wereld in slingert over het voor even niet behandelen van een Wob-verzoek. De rechter heeft, zo vermoed ik, minder snel een boodschap aan zo’n motie. De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (zie deze update) vormt zodoende nog een prima uitgangspunt en graadmeter voor voorkomende gevallen.