Raad van State 31 maart 2021; Havenbedrijf blijft niet te Wobben

In navolging van de rechtbank (zie deze update) meent ook de Raad van State dat het Havenbedrijf Rotterdam niet te Wobben valt. De nauwe verwevenheid met de gemeente Rotterdam via het aandeelhouderschap van de gemeente én een beleidskader waaruit in algemene zin blijkt hoe de gemeente het aandeelhouderschap wil invullen is onvoldoende om daar anders over te oordelen. Alleen de gemeenteraad kan dwingen tot meer transparantie.

Wet open overheid

Met het schrappen van artikel 2.3 is met de Wet open overheid de mogelijkheid tot aanwijzen bij AMvB van een bedrijf als het Havenbedrijf Rotterdam komen te vervallen. Gelet op de gelijkenis tussen artikel 4.1 van de Woo met artikel 3 van de Wob zal onder de Woo een kwestie zoals hier besproken een zelfde uitkomst hebben.