Rechtbank Midden-Nederland 15 december 2020; omvangrijke verzoeken, uitdagingen voor de rechter

De rechter heeft oog voor het werk dat het bestuursorgaan heeft te verrichten bij verzoeken naar veel documenten (zie de update n.a.v. de Raad van State uitspraken over de VWS aanpak van Corona-verzoeken). De rechter komt zelf, als een besluit eenmaal is genomen waarbij het om veel documenten gaat voor eenzelfde uitdaging te staan. Steeds vaker zien we dat de rechter dan overgaat tot het steekproefsgewijs beoordelen van de documenten. In dit geval (al wat ouder, maar pas recent gepubliceerd) doet de Rechtbank Midden-Nederland dat pas na instemming van appellant. De Rechtbank Amsterdam deed het eerder, ogenschijnlijk, uit eigen beweging en zonder instemming (zie deze update).

Zoals al eerder opgemerkt heeft de wetgever in de Wet open overheid een specifieke bepaling opgenomen over de wijze waarop met omvangrijke verzoeken wordt omgegaan. Verzoeker en bestuursorgaan treden in overleg (zie artikel 4.2a).