Minister BZK; Concretisering eerste wijziging van de Woo 2023

Eerder werd in dit bericht al gewezen op een eerste aanstaande wijziging van de Wet open overheid. In januari 2023 verscheen de consultatieversie van het wetsvoorstel ‘Verzamelwet BZK 20XX’ waarbij deze wijzigingen zouden moeten worden doorgevoerd. Hoewel de beschrijving bij het voorstel doet vermoeden dat het vooral wat technische aanpassingen zijn (herstel van in de wet geslopen foutjes) zijn het toch ook op onderdelen wat meer indringende wijzigingen. Zo wordt dus ook het anoniem openbaar maken van persoonlijke beleidsopvattingen als uitgangspunt geïntroduceerd voor het dagelijks bestuur van een waterschap. Daarnaast wordt verduidelijkt dat heel artikel 186 Provinciewet als bijzondere regeling moet worden aangemerkt, en niet alleen het vijfde lid. Ook de Wet  Woz wordt in de bijlage behorende bij artikel 8.8 Woo opgenomen. Waarom dan niet ook meteen bijvoorbeeld artikel 72 Gerechtsdeurwaarderswet is meegenomen (zie paragraaf 2.8 in dit artikel over de wijzigingswet van de Woo), is een raadsel.

Los daarvan, fijn dat verwijzingen naar niet meer bestaande artikelen (2.3) en enkele typo’s (publiek informatie) worden weggenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *